మన ఊరే కాదు దేశమంతా భూగర్భ జలాలు అడుగంటాయి. చేతిలో ఉన్న నీటిని నిర్లక్ష్యంగా పారపోస్తున్నాము.

మన ఊరే కాదు దేశమంతా భూగర్భ జలాలు అడుగంటాయి. చేతిలో ఉన్న నీటిని నిర్లక్ష్యంగా పారపోస్తున్నాము. మరో పక్క పారపోసిన నీటిని తొడటానికి వేల అడుగులు బోర్లు వేస్తున్నాము. అయినా నీరు పడట్లేదని నిట్టూరుస్తున్నాం. మోటార్ వేస్తే కరెంటు బిల్లులు తడిసిమోపెడు. అసలీ భాదంతా ఎందుకు? రోజూ మనం ఇంట్లో నీటిని మనం ఎవరికివారు జాగ్రత్తగా వాడుకుంటే చాలు. ఇవి చూడండి. షేవింగ్‌ చేసుకునేటప్పుడు వృథాగా వాష్‌బేసిన్‌ దగ్గర పంపు తిప్పి వదిలేయడం బ్రష్‌ చేసుకునేటప్పుడు వృథాగా …

మన ఊరే కాదు దేశమంతా భూగర్భ జలాలు అడుగంటాయి. చేతిలో ఉన్న నీటిని నిర్లక్ష్యంగా పారపోస్తున్నాము. Read More »