Happy Weekend Quote in Telugu

శుభ వారాంతం నేస్తమా అనుబంధాలతో మాత్రమే జీవితం లో గొప్ప ఆనందం వస్తుంది. అనుబంధాలతో మాత్రమే జీవితం లో  మంచి అనుభవాలు పొందుతాం.