సిగ్గేస్తుంది బాబు – Telugu Joke

సిగ్గేస్తుంది బాబు
Siggestundi Babu

 

మార్నింగ్ మార్నింగ్ అమ్మ నన్ను
లేపి ఇలా తయారు చేసింది…
పోనీలే…. అమ్మే కదా… కాని నా గర్ల్ ఫ్రెండ్
చుస్తుందేమో… సిగ్గేస్తుంది బాబూ…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *