శుభరాత్రి

Good Night Wishes in Telugu

Good Night Telugu Images, Wishes and Quotes

ఆ నింగిలో తేలుతూ గాలిలో ఊగుతూ నీటితో ఆడుతూ నేలని తాకుతూ నెలవంకనే చుట్టేసి ఊయల ఊగుతూ స్వప్నలోక విహారం సాగిద్దామా… శుభరాత్రి మిత్రులందరికీ…

Shubha Rathri Nestam

Good Night Friends Wishes in Telugu

తీయని కలలకూ,వాస్తవమైన నిజాలకూ రూపమే జీవితం … బాధని బిగబట్టి మనవారి కోసం చిరునవ్వును చిందించటమే జీవితం. చిరుదీపం సయితం చీకటిని పారద్రోలుతుంది… మనసులో ఆశ మనిషికి బ్రతకటానికి స్పూర్తినిస్తుంది…. శుభరాత్రి మిత్రులందరికీ.

Good Night Friends in Telugu

Shubha Rathri Quote – Good Night Messages in Telugu

చక్కటి నిద్దురలో కమ్మటి కలలతో హాయిగా బజ్జోండి…శుభరాత్రి మిత్రులందరికీ బాల్యం అమూల్యమైనది.. తోబుట్టువులతో గడిపిన నా బాల్యం నాకెంతో ఇష్టం.. నిద్ర పోయెముందు కథలూ, పొడుపు కథలూ,ఇలా ఎన్నెన్నో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పడుకునేవాళ్ళం. ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ మీతో పంచుకుంటూ……… మీ అందరికీ శుభరాత్రి.

Scroll to Top